Telefon: (+90) 533 479 2906
E-Posta: info@golokaacademy.com

Blog

Kozmik Enerji Terapisi

Kozmik enerji 1.boyutta yasayan Lemuryalılar ve 2.boyutta yasayan Atlantisliler zamanından gelen bir alternatif tıp ögretisi olup,800 yıl once Tibetli şaman rahipler tarafından kullanılmıstır.Alexender Petrov Rusyada tıp doktoru bazı hastaların iyilesmesi için tıp alanında kesin sonuc alamayınca ,Tibetli şaman rahiplerden bu ogretiyi ogrenmiş ve hastalarına uygulayarak kesin sonuc elde etmiştir.1994 de Kozmik Enerji okulunu kurmustur.Kozmik enerji alternatif tedavi değil ,insanın butunune hitab eden alternatif tıp uygulamasıdır.Kozmik enerji ile butunsel yaklasımla,DNA temizliği,geçmiş yasamlardan gelen negatiflerin temizlenmesi,cakralar,tum organların ,aura nın temizlenmesi,şifalanması,korunması ve auranın 5m capında genişletilmesi,aynı zamanda 5.boyut enerji seviye,sevgi boyutuna hazırlık yapılmaktadır.Kozmik enerji alternatif tedavi değil ,alternatif tıp yontemi ve gelecegin şifa çalısmasıdır. Enerji, dalga boylarından oluşan ve çeşitli frekanslarda var olabilen bir titreşimdir. Kozmik Enerji ise her birine kanal adı verilen 42 farklı frekanstan oluşan bir disiplindir. Bu farklı titreşim ve özelliklere sahip olan her kanal farklı bir amaca yönelik olarak ve bir takım hastalık ve problemlerin çözümünde kullanılmaktadır. İnsanlar dışında hayvanlar, bitkiler, mekanlar ve nesneler için de görev yapan kanallar bulunmaktadır. Kozmik Enerji kanalları, grip gibi viral hastalıklardan depresyon veya şizofreni gibi psikolojik rahatsızlıklara, çözümü olmadığı söylenen migren gibi hastalıklardan, kanser ve çeşitlerine kadar birçok hastalığın tedavisinde kullanılır. Kozmik Enerji ile bağışıklık sistemi, kas-sinir sistemi, kan sistemi, üriner ve üro-genital sistem, kemik sistemi hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, felç-inme, depresyon, migren, mide problemleri, romatizma, osteoporoz, fıtık, tansiyon, şeker, çeşitli organ sorunları, tiroid problemleri, metabolizma düzensizlikleri, cilt problemleri ve alerjiler iyileştirlebilir. Ayrıca stres, kilo dengeleme, öfke sorunu, büyüme bozukluğu, zihinsel gelişim bozukluğu gibi sorunlarda da kozmik enerji kullanılır. Kozmik Enerji bireylere sadece şifa vermekle kalmaz, aynı zamanda her insanın enerji bedeninde bulunan negatif etkileri de temizler. Kişinin hayatında olumsuzluk yaratan nazar, büyü, düşük seviyeli parazit varlıklar gibi düşük titreşimleri ortadan kaldırır. Kişi hayatının her alanında büyük değişim ve dönüşüm yaşar. Bireyin titreşimi kademeli olarak artar. Birey Kozmik Enerji ile aurasını, karmasını, geçmişini, bedenini, çakralarını, dişil ve eril enerji kanallarını tamamen temizler, dengeler ve şifalandırır. Kozmik Enerji bireyleri korur, onların manyetik alanlarını güçlendirir, enerji akışlarını sağlar, pozitif enerji ile yükler, bloke olmuş enerji yollarını açar, bolluk, bereket, sağlık ve sevgi getirir. Kozmik Enerji’nin etkili olduğu alanlar sınırsızdır. Rusya’da Kozmik Enerji adı, Kozmik Enerji Tıbbı olarak değiştirilmek istenmektedir. Modern tıbbın çözemediği durumlarda belirli bir hastalıkla bir ömür boyu yaşamak zorunda olma fikri kabul edilebilir olmadığı için, Kozmik Enerji modern tıbbın geldiği noktadan da destek alarak ve onu reddetmeden, beden, ruh ve zihin üzerinde iyileştirmeler yapar. Bu nedenle bu yaklaşım bir Alternatif Tıp değil, Tamamlayıcı Tıp yöntemi olarak isimlendirilir. Modern Tıp hastalıkların bedendeki oluşum şekliyle ilgili önemli bir kaynak olduğu gibi, bizleri hastalıkların belirtileri ve ilerleme süreçleriyle ilgili de değerli bilgilerle donatır. Ancak modern tıp, hastalıkların bedende ortaya çıkıp yine bedende çözülebildiğine inanır. Dolayısıyla çeşitli ilaçlarla aslında hastalıkların bedendeki belirtilerini ortadan kaldırmaya çalışır. Bu süreç her ne kadar hastanın acılarını hafifletip bu sayede yaşam kalitesini yükseltse de, hastalığı tedavi etmez. Bütünsel yaklaşımı benimsemiş olan kozmik enerji , hastalıkların bedende değil, zihinde başlayıp bedeni hastalandırdığına inanır. Dolayısıyla sadece bedendeki semptomların iyileştirilmesi yeterli olmayacağı için zihinsel ve ruhsal bir enerji terapisiyle hastayı tamamen iyileştirmeyi hedefler. Zira beden, çok yetenekli ve kendi kendine yeten bir makinedir. Hastalık diye algıladığımız durumlar, aslında bedenimizin düzgün çalışması için gerekli şartların değişmesi durumunda bize verdiği uyarılar bütünüdür. Ağrılar, sızılar ve bedenden dışarı atımlar bir uyarı veya temizlenme yoludur. Örneğin baş ağrısı (birçok nedeni olabilmekle birlikte) bedeninizin ihtiyacı olan gıdayı almakta geciktiğinizde yani aç kaldığınız durumlarda ya da bedeninizin ihtiyacı olandan daha az uyku uyuduğunuzda da meydana gelebilir. Bu durumlarda bedeniniz, ihtiyacını beyninize sinyallerle iletir ve acı algınızı kullanarak bir yanlışlık olduğunu anlamanızı sağlar. Böyle bir durumda ağrı kesici içmek anlık olarak ağrınızı kesse de aslında problemi değil sadece semptomu çözmüş olur. Daha ciddi hastalık örneklerinde de durum daha karmaşık fakat özünde aynıdır. Kozmik Enerji, modern tıbbın beden üzerindeki çok güçlü iyileştirici etkilerini kullanırken, zihninizi ve ruhunuzu da şifalandırmak gerektiği prensibini esas alarak modern tıp ve modern psikoloji ile birlikte hareket eder. Ancak modern tıbbın bedensel olarak çözüm bulamadığı durumlarda bedensel, ruhsal ve zihinsel terapi anlayışıyla onun gerçekleştiremediği iyileşmeyi gerçekleştirir. Kozmik enerjinin hiçbir din ya da inanışla ters düşen, çatışan bir anlayışı bulunmamaktadır. Ayrıca herhangi bir dinle özel bir bağı olmadığı için de, inançları olan veya olmayan bütün insanlara hitap eder. Kozmik enerji seansı yaklaşık 40-45 dakika sürer. Danışan seans boyunca gözleri kapalı olarak ayakta bekler. Ayakta bekleyemeyecek hastaların oturması uygundur. Seans tek kişiyle olabileceği gibi birkaç kişiyle birlikte de yapılabilir. En yüksek etki 12-15 seanslık bir kür sonucu elde edilir. Seansların düzenli olarak alınması büyük önem taşır. Etkin seans sıklığı günde iki seans ile 10 günde bir seans arasında değişebilir. Fakat sık yapılan seanslar verimi arttırır. Farklı amaçlarla yapılabilen seansların süre ve miktarları değişiklik gösterebilir. Seans süresince terapist, danışanın bedeninde veya aurasında bulunan çeşitli noktalara yani organlara veya çakralara dokunarak enerjiye kanallık eder. Kozmik Enerji seansı öncesinde danışanlar rahatsızlıklarını söyleyebilecekleri gibi, terapist bazen danışanın hastalıklarını teşhis edip teşhise göre terapi uygulayabilir. Kozmik enerji terapisi ile; -Bedeninizi, zihninizi ve ruhunuzu yeniden canlandırabilirsiniz. -Yaşam kalitenizi arttırabilirsiniz. -Yaşamınızda önemli pozitif dönüşümler yaratabilirsiniz. -Fiziksel ve ruhsal hastalıklarınıza şifa bulabilirsiniz. -Yaşamınızda köklü değişikliklere yer açabilirsiniz. -Bedeniniz, zihniniz, ruhunuz ve yaşadığınız ortamlar için şifa elde edebilirsiniz Kozmik Enerji sadece bir şifa değil, aynı zamanda bir korunma ve temizlenme yoludur. Bu nedenle bu yöntemden faydalanmanız için hasta olmanız gerekmez. Kozmik Enerji genel olarak; * Bağışıklık sisteminin güçlenmesini * Hücre yenilenmesinin dengelenmesini * Hormon dengesinin korunmasını * Enerji ihtiyacının giderilmesini * Sağlıklı bir uyku, iş ve özel hayatın sağlanmasını * Stresin giderilmesini * Genel bir mutluluk ve huzur halinin hüküm sürmesini * Ruhsal, bedensel ve zihinsel dengenin sağlanması ve korunmasını * Bilinçaltımız, çakralarımız, enerji bedenimiz, auramız, karmamız ve geçmişimizde biriken tüm düşük titreşimli durum ve travmaların temizlenmesini sağlar. Danısanın 12-15 seans sonrası temizlenme,şifalanma ve korunma sürecinden sonra,danısan isterse kozmk enerji terapisti olmak için eğitim alınır.Eğitim genel bilginin verilmesi ve ana 3 kanal ile birlikte toplam 42 kanalın her seansta danısana inisiye edilmesiye verilir.

Kaynak: http://www.cosmomia.com/kozmikenerji/