Telefon: (+90) 533 479 2906
E-Posta: info@golokaacademy.com

Blog

Shamanizm ve Tarot

Eski Türkçe'de ırk ve öger kelimeleriyle belirtilen fal, Şamanlar tarafından bakılırdı ve "kam ırkladı" (şaman fal baktı/şaman kehanette bulundu) şeklinde eski Türk ve Moğol yazıtlarında yer buldu.

Şamanların kullandıkları fal yöntemleri de size tanıdık gelecektir. Bunlara örnek olarak zar falı, aşık kemiği falı, bağırsak falı (hemen mideniz bulanmasın, eski Türkler hayvan bağırsaklarını çok işlevsel kullanırlardı), ok falı, bakla falı, su falı, kürekkemiği falı verilebilir. Bunların yanında Şamanlar yıldız falını da kullanırlardı. Hatta Türklerin oluşturduğu, kendne has "oniki hayvanlı türk takvimi" vardır.

Tarot desteleri, bir istisna olmak üzere, belirli bir kültür veya insanlarla sınırlı olarak değil, evrensel şamanik kavram ve uygulamaları takip eden kültürel bölünmeleri yerini alabilir. Bu, belirli bir kültürel / etnik kökene veya tecrübe talebinde bulunmaz. Bunlar aynı zamanda kültürel etiketler ve bölümlerin ötesine uzanan modern Şaman için iyi çalışan sadece destelerdir.