Telefon: (+90) 533 479 2906
E-Posta: info@golokaacademy.com

Blog

Çocuk Yogası (2-7 yaş)

Çocuk Yogası, Klasik Yoga duruşlarının çocuklar için uygun standartlara dönüştürülerek uygulandığı; eğlence, disiplin, kendine güven ve sorumluluk duygusuyla birleştiği, bireysel ve eşli egzersizlerden oluşan hareketler bütünüdür. Çocuk Yogası, çocuklardaki hayal gücünü, doğru nefes almalarını, esnekliklerini ve enerji dolu hallerini sürekli devam ettirmelerini sağlamaktadır...Hayal güçlerini kullanmaları okuldaki öğrenme becerilerini geliştirir ve enerjilerini doğru yöne yöneltmelerini sağlar. Çocuk Yogası çocukların vücut yapılarının esnekliğinin korunmasına neden olur. Bununla birlikte, kasların kuvvetlenmesine, konsantrasyonun ve yaratıcılığın artmasına ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir.Çocuk Yogasında eğlenceli yoga duruşlarının yanı sıra nefes çalışmaları, oyunlar, hikayeler de yer almaktadır. Oyun ve hikayelerin yer alması da, çocuğun kendine olan güveninin artmasını, olumlu düşünmeyi ve duyguların daha kolay ifade edilebilmesini sağlar.Çocuk Yogası ile çocuklar eğlenirken, esneklik, güç, gevşeme ve konsantrasyon sağlanır.Tüm bu çalışmalarla amaçlanan, yetişkin yogasında da olduğu gibi, beden, zihin ve ruh uyumunu dengelemek ve çocuğun bu denge ile yaşamı devam ettirmesine yardımcı olmaktır.

 

Her çocuğun gelişimi farklı ve karmaşıktır.Her ne kadar genellikle,önceden tahmin edilebilecek adımlar ve dönüm noktaları olsa da ,bunlar her çocukta aynı şekilde ve aynı zamanda olmayabilir.Bir çocuğun gelişimi büyük ölçüde çevresindeki faktörler ve yaşadığı tecrübelerden etkilenir.Her çocuğun kendine özgü bir gelişimi de göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Sosyal ve duygusal gelişiminönemi ,bir çocuğun hayatının her aşamasında görülür.Eğer çocuk kendi duygularını kontrol altına alır,diğerleri ile pozitif iletişim kurabilir ve diğerlerinin duygu ve ihtiyaçlarını anlayabilirse,daha sonraki gelişimi için güçlü bir temeli olacaktır.Sosyal ve duygusal gelişim farklılıkları ,çocuğun doğuştan gelen mizacı,kültürel farklılıklar,engellilik,yetişkinlerin davranışlarını model edinme,yetişkinlerle olan ilişkisinde hissettiği güven seviyesi ve sağlanan sosyal iletişim fırsatları gibi etkenlerden kaynaklanır.

 

Araştırmalar,okula;güçlü yetenekler ve tutumlarla başlayan çocukların ,eğitim imkanlarından daha iyi yararlanabildiklerini gösteriyor.Bazı öğrenme yetenekleri çocuklarda doğal olarak bulunurken,bazıları detekleyici çevrre etmenleri ile geliştirilebilir.

 

Çocuk yogası hakkında akla gelebilecek sorular nelerdir ?

 

Çocuk yogası dendiğinde aklımıza takılan sorular genelde şunlardır. Çocuğum kaç yaşında yoga yapmaya başlayabilir? Yoga çalışmaları çocuğum üzerinde olumsuz bir etki yapar mı? Hiperaktif ve konsantrasyon bozukluğu olan çocuğumda daha mı yararlı olur, yoksa çocuğumun yaşam kalitesini daha da bozar mı gibi bir çok soru takılabilir aklımıza.Şimdi bütün bu aklınıza takılanları detaylı olarak yanıtlamak istiyorum.

 

1-) Çocuklarımız 2 yaşından itibaren yoga yapmaya başlayabilirler. Ama hiçbir çocuğu ebeveynleri yoga yapmaya asla zorlamamalıdır. Çünkü yapılacak olan çalışma, çocuğa yarardan çok baskı ve gerginlik getirebilir.

 

Çocuk yogası, yoga eğitimi almış ve çocuk yogası eğitimi üzerinde bilgi sahibi olan ve bunu bilinçli olarak uygulatan bir eğitmen tarafından yaptırılmalıdır. Bu konuyla hiç ilgilenmemiş, sadece yoga yaptıran bir eğitmenle çocuğun yoga yapmasının da bir sakıncası yoktur. Ama yapılan çalışma çocuk yogası programından uzaklaşmış olur. Çünkü sistem çocuğun bilgi alırken, aynı zamanda da eğlenebileceği gibi düzenlenmiştir. Evet, bütün çocuklar yoga yapabilir ama bu ölçülere dikkat etmek kaydı ile. Ama Amerika da özellikle zekâ seviyesi düşük çocuklar için bileyoga programları düzenlenmektedir.

 

2-)Günümüz hız çağı ve maalesef çocuklarımız da bu duruma yak uydurmuş durumda. Ailenin yaşam koşturması ve beklentilerin her yönden yüksek olması evdeki çocuklara da yansımış durumda. Bu yüzden çocuklarda hiperaktivite ve yoğunlaşma bozukluğu büyük bir problem durumunda.

 

Zaten günümüzde çok sık rastlanan İndigo ve Kristal çocukların da en büyük sorunları genelde bunlardır. Bu çocuklar için düzenlenmiş programlarda bulunmaktadır. Yoganın çocuklar üzerindeki en önemli etkilerinden biride bu alanda ortaya çıkmaktadır zaten. Günümüzdeki çocuklar bu hız ve yarış dünyasında artık sinirlerini de kontrol edemez durumdalar.

 

Stresin yaşı da bu nedenle çok düşmüş durumda. Geçmişte sadece babalar stresli iken günümüzde, çocuklarımız, hatta evdeki evcil hayvanlarımız bile stresli. Doğada doğal formunda yaşayan hayvanlarda strese hiç rastlanmazken, şehir hayatı hayvanlarımızı bile etkisi altına almış durumda. Onların bile stresten oluşan birçok hastalıkları var. Bu nedenle stres hayatımızda çok önemli bir faktör ve çocuklarda stres bedensel, zihinsel ve ruhsal anlamda çok önemli problemlere sebebiyet veriyor. Çocuklar evde ebeveynleri ile okulda ise hem öğretmenleri, hem de arkadaşları ile iletişim problemleri ve gerginlik yaşıyorlar. Sınav kaygıları, başarma hırsı, rekabet, onların masum bedenlerinde ve zihinlerinde olumsuzluklar meydana getiriyor.

 

3-)Dünya sağlık örgütü’ne sağlıklı olmak demek; fiziksel-zihinsel-soysal-ruhsal olarak tam ahenk halinde olmak demektir. Yoga da sağlığa tam bu dört konuda yaklaşır zaten.

 

Yoga çocuklarımıza fiziksel açıdan tam sağlık sağlar. Yoga çocuklarımızın iç salgı bezlerini uyarır, hormon bezlerini dengeli çalıştırır, bedenin içindeki bütün organlar masaj etkisi almış olur. En önemli etkisi de esneklik anlamındadır. Çocukların bedenleri esnedikçe ve dengelendikçe gerginlikler çözülmekte ve bu doğal olarak davranışlarına ve yaşam kalitesine de yansımaktadır. Esneklik aynı zamanda yaptıkları diğer sporlarda da daha güçlü ve dengeli olmalarını sağlamaktadır.

 

Yoga çocuklarımızda stresle ilgili birçok rahatsızlığı tedavi ederken aynı zamanda, erken yaşta başlanan yoga astım, uykusuzluk, sindirim problemleri, hiperaktivite, öğrenim güçlükleri gibi tıbbi durumlar içinde engelleyicidir.

 

4-)Çocuk Yogasının Faydaları

 

Dünya Sağlık Örgütü, pozitif sağlık durumunu şöyle açıklamaktadır: ’Sadece bir hastalığın ya da rahatsızlığın olup olmaması değil, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal olarak tamamıyla iyi olma hali’. Yoga da pozitif sağlığa bu dört ana açıdan yaklaşır. Çocuklar için de yoganın faydalarını bu açılardan inceleyebiliriz.

 

Çocuk Yogasının Fiziksel Faydaları:

 

Sinir ve salgı bezlerini stimüle eder, iç organları düzenler. Bedene de, akıla öğrettiği gibi, esnekliği öğretir. Güç, esneklik ve koordinasyon becerileri sağlayarak, spor ve diğer fiziksel faaliyetler sırasında incinmeyi engeller. Çocuk kuvvetliyse denge ve esneklik kazandırır, denge ve esnekliğe zaten sahipse, ona kuvvet kazandırır. Jodi B. Komitor, Yoga with Kids kitabı yazarı, yogayı dengeli bir egzersiz programının parçası olarak şöyle açıklamaktadır:

Çocuğun spora bakışı, şu özelliklerdeyse yoga şu şekilde dengeler;

Yorucu-Sükunet Rekabet yoğun-Rekabetsiz bir vaha Fiziksel temas gerektiren Kişisel alan Takım çalışması odaklı Öz yönetim Gücü geliştirmeye yönelik Esneklik Sert-Yumuşaklık Yorucu-Canlandırıcı Yüksek enerji gerektiren Gevşeme

Çocuk Yogasının Zihinsel Faydaları:

Daha kolay öğrenme ve yeni şekillerde öğrenmek için olumlu düşünce ve motivasyonu kazanmak. Yarışma stresi olmadan, kendileri ve çevreleri için farkındalık geliştirmeyi, kendilerini incelemeyi ve keşfetmeyi öğrenmek. Konsantrasyon, odaklanma ve dikkati geliştirmek, böylece öğrenme becerileri gelişir. Kendine güven, başarı ve arzu edilen bir şeyi elde etmek için yollar sunmak. Hayal gücü ve yaratıcılığı geliştirmek, ifade etmek. Anatomi ve fizyolojiyi öğretmek.

Çocuk Yogasının Sosyal Açıdan Faydaları: Yarışma stresi olmadan, kendileri ve çevreleri için farkındalık geliştirmeyi, kendilerini incelemeyi ve keşfetmeyi öğrenirler, yoga yarışmacı değil, tamamlayıcıdır. Takım çalışmasını geliştirir.

Çocuk Yogasının Ruhsal Açıdan Faydaları: Çevremize iyi bakma konusunda farkındalık yaratır. Sevgi, öz saygı ve başkalarına saygıyı temel alan, verimli, yapıcı bir hayat için yöntemleri öğretir. Kendine güven, başarı ve bir şeyi elde etmek için yollar sunar. Maddi zenginliğe ve markalara bağımlılık konusunda özgürleşmeyi sağlar.

5-)Çocuk yogasında ideal yaş gurubu 5 -12 dir.Haftada 1-2 ders yapılması önerilir.4-5 yaş gurubuna 25-30 dakika,5-6 yaş gurubuna 30-35 dak,7-9 yaş gurubuna 40-45 dakika ders yaptırılabilir.çocuklar rahat kıyafetlerle ders yaparlar.Malzemeler yoga matları,yumuşak hayvanlar, balonlar,yastıklar ve örtülerdir.Derslerin sonunda çocuk şarkıları ile berber şarkı söylenebilir.Ve gevşeme teknikleri uygulanır.Dersler hikayeler ve oyunlarla birlikte uygulanır.

6-)Çocuk Yogasın da Dersler dört bölümdür.

Birinci bölümde yoga mini harfleri uygulanır. Hareketlerle yoga mini yazılır. Hikayeli hareketler veya Surya Namaskar uygulanabilir. Grup oyunları oynatılır. İçinde ikili oyunlar vardır. Gevşeme ve meditasyon kısmıdır. Nefes egzersizleri ile desteklenir.

Kaynak: http://www.yogaevim.com.tr/cocuk-yogasi-nedir/